Dzisiaj w Zespole Szkół im.M. Rataja w Gościnie gdzie ma siedzibę jeden z naszych klubów (SP1ZES) zorganizowaliśmy kurs niesienia pierwszej pomocy . Kurs został przeprowadzony w rammach programu szkolenia dla uczniów naszej szkoły. Rozszerzyliśmy go o uczestnictwo pracowników dla których stanowi wymóg prawny. Prowadzącym był nasz kolega z Grupy Ratowniczej PARAMEDIC w Kołobrzeguu – Remigiusz (Remik) SP1RE . Obecnymi byli Wiesław SP1EG i Zbyszek – SP1F. Serdecznie dziękujemy ratownikom z „PARAMEDIC” za udzielenie BSK pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego szkolenia.Źródło