W słoneczny piątek 25 maja 2018 r. Radioklub „Fala” SP1KQR powitał specjalnych gości żądnych zdobycia świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej .

Na jedyną dozwoloną prawem ścieżkę wstąpiło 12 osób. Cześć teoretyczna (testowa), później praktyczna i mamy rezultaty. Doskonałe przygotowanie dało świetny efekt – zdali wszyscy. Brawo egzaminowi, brawo komisja!