W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym planowane na dzień 29.03.2020 r. Walne Zebranie Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców zostaje odwołane. Odwołujemy także spotkanie robocze poprzedzające Walne zebranie zaplanowane na 15.03.2020 r. Jeżeli zostanie wyznaczony nowy termin Zebrania, bezzwłocznie o tym poinformujemy.

Zarząd BSK