Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców, które odbędzie się dnia 24 marca 2019 r. o godzinie 11:00 pierwszy termin, drugi termin ten sam dzień, godzina 11:30. Zebranie odbędzie się w siedzibie Radioklubu „Fala” SP1KQR przy ulicy Arciszewskiego 21.

Prosimy o liczne stawiennictwo. W razie braku możliwości przybycia prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo – plik PDF do druku.