W najbliższą niedzielę członkowie BSK będą aktywni w zawodach 52. edycji Dni Morza 2023 organizowanych przez Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie przy współudziale Środkowopomorskiego OT PZK w Koszalinie.

Koledzy będą działali przy latarni morskiej w Kołobrzegu pod znakiem SP1KQR … czyli będzie będzie możliwość zrobienia QSO/HRD ze stacją pracująca z terenu latarni morskiej dające 2 pkt.

Data zawodów: ostatnia niedziela czerwca (25.06.2023).
Czas trwania: 05.00 do 07.00 UTC.
Zawody odbywają się w paśmie 80m i 40m na CW i SSB, zgodnie z obowiązującym bandplanem.

Cały regulamin dostępny na: http://dnimorza.ot14.pzk.org.pl/articles.php?article_id=46

Grafika pochodzi z w/w strony.Źródło