Uwaga !!!

Ważne info związku z akcją ratowniczą po trzęsieniu ziemi w Turcji.

Grupa łączności awaryjnej TRAC będzie zaangażowana w działania związane z reagowaniem, głównie na VHF / UHF , ale w razie potrzeby wykorzystuje również 3,777 i 7,092 MHz.

Dodatkowo jak podaje kolega TA1XX częstotliwość 28.540 MHz (USB) została określona jako alarmowa podczas tej katastrofy.

Radioamatorzy proszeni są o ustępowanie pierwszeństwa wszelkim ruchom awaryjnym wokół tych częstotliwości.

Info:Türkiye Earthquake 6/February/2023 | International Amateur Radio Union (IARU)

Źródło