W minionym tygodniu w Gościnie, w klubie SP1ZES, odbyło się walne zebranie członków BSK.
Po czasie pandemii i zebrań on-line, można było się w końcu spotkać twarzą w twarz. Porządek zebrania odbył się wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

Wybrano nowy zarząd: Prezes – Wiesław SP1EG, Wiceprezes – Zbigniew SP1F oraz Skarbnik – Tomek SP1ZX.

Wybrano nową komisję rewizyjną: Sławek SQ1FYY, Waldek SP1NZ oraz Krzysztof SP1MWK.

Rozpatrzono pozytywnie kandydaturę dwóch nowych członków: Bartka SP1TI oraz Filipa SP1HLK.

Poruszano również różne tematy krótkofalarskie i nie tylko….
Źródło