19 grudnia 2021r o godzinie 11:00 klub SP1KYB zaprasza wszystkich chętnych krótkofalowców i nasłuchowców na spotkanie opłatkowe w siedzibie klubu (przy ul Giełdowej 11).

Zaś te osoby, które z jakichś względów nie mogą przybyć zapraszamy do łączności na kołobrzeskim przemienniku SR1G.
Źródło