Ostatnio informowaliśmy o przystąpieniu naszego klubu SP1KYB do klubu dyplomowego TADMC.
Dziś chcemy się pochwalić kilkoma z nich, oczywiście jest ich znacznie więcej.
Kolega Marek SP1TJ skrupulatnie je wpisuje na listę i raz na kwartał wysyła do zatwierdzenia.

I teraz niespodzianka – klub SP1KYB jest na pierwszym miejscu wśród klubów z SP, pod względem liczby posiadanych dyplomów !!!Źródło