🔹 Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj tj. 08 czerwca to dzień otwarty w Szkole im. Macieja Rataja w Gościnie. Absolwenci szkół podstawowych mieli okazję do zapoznania się z kierunkami i programem szkoleni a w naszej szkole. Mieli także możliwość zwiedzenia pracowni szkolnych gdzie kadra wykładowców udzielała szczegółowych wiadomości o procesie szkolenia oraz perspektywach pracy czy to dalszego kształcenia dla absolwentów szkoły. Nasza Szkolna Pracownia Łączności Radiowej także zaprezentowała swój program dydaktyczny oraz bazę sprzętową którą dysponuje by program szkolenia przyszłych operatorów łączności radiowej był efektywny ale i ciekawy poprzez wprowadzanie nowych jej form jak i elementów krótkofalarskich. Myślę, że zaciekawiło to przyszłych jej uczniów. Chcę tutaj serdecznie podziękować Krzysztofowi (SP7WME)oraz Pani Halinie Kustosz (przedstawicielce MON) za przyjazd by wesprzeć nasze działania na rzecz szkolenia przyszłych profesjonalnych łącznościowców i krótkofalowców. Dziękuje Waldkowi (SP1NZ ) i Bartkowi (SQ1NDR) za poświęcony czas by atrakcyjnie zaprezentować Naszą pracownię, Radioklub Parsęta (SP1ZES) oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców. Szczególne podziękowania dla Piotra (SQ1REX) za uwiecznienie tego dnia w prezentacji filmowej. Vy!73 de Zbyszek (SP1F)Źródło