Z okazji stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej nasze radiokluby biorą udział w akcji dyplomowej. SP1ZES pracuje pod znakiem SP100L, a SP1KQR – HF100JUNG (doprawdy świetnie się literuje). Serdecznie zapraszamy do łączności!

Opis i regulamin:

Rok 2018 jest szczególny dla Polski. To również wyjątkowy czas dla członków stowarzyszenia „Liga Morska i Rzeczna”. 100 lat temu, 1 października 1918 r., grupa światłych Polaków z admirałem Kazimierzem Porębskim na czele założyła stowarzyszenie „Bandera Polska”, przemianowane później na „Liga Morska i Rzeczna”. Fakt ten miał miejsce w Warszawie. W końcu lat trzydziestych liczyło prawie milion członków. Podczas II Wojny Światowej, działacze „Ligi Morskiej i Kolonialnej” walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej. Wielu zostało zamordowanych w Katyniu oraz niemieckich obozach śmierci. Po 1945 r. odrodziły się struktury Ligi. Wśród członków przeważali działacze „Ligi Morskiej i Kolonialnej”. Powojenne losy Ligi były podobne. jak wielu innych stowarzyszeń. Jej członkowie, jako „obcy” klasowo, nie przystawali do „nowej” rzeczywistości. Działacze Ligi Morskiej nie mieli zamiaru poddać się propagandzie komunistycznej. W 1953 r. Liga została rozwiązana. Po 28 latach, na skutek oddolnych działań społecznych podczas II Kongresu Kultury Morskiej w Gdańsku, podjęto uchwałę o odtworzeniu stowarzyszenia „Liga Morska”. Uchwałę o reaktywowaniu Ligi Morskiej podjęto podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Gdyni 24-25 października 1981 r.

Stowarzyszenie „Liga Morska i Rzeczna” przez sto lat pracy społecznej członków na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i obronności przyczyniło się do popularyzacji tych ważnych gałęzi gospodarczych wśród naszego społeczeństwa.

Dla upamiętnienia ligowego dorobku zorganizowana została akcja dyplomowa 100 lat Ligi Morskiej i Rzecznej na falach KF.

Dyplom 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej

 1. Cel: Obchody 100. rocznicy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce
 2. Patronat Honorowy akcji dyplomowej: pan Andrzej Królikowski, Prezes LMiR
 3. Organizator: Szkolny Klub SP5PLW w Brańszczyku
 4. Termin: 20.05.2018 – 3.06.2018
 5. Warunki zdobycia Dyplomu:
  • Stacje DX: łączności lub nasłuchy ze stacjami HF100LMR i HF100JUNG
  • Stacje SP i EU: łączności lub nasłuchy ze stacjami: 3Z0I, HF100JUNG, HF100LMR, HF100M, HF100R, SP100L
 6. Pasma i emisje dowolne
 7. Dyplom jest wydawany w formie elektronicznej i zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy.
 8. Zgłoszenie na Dyplom:
  • znak stacji
  • imię i nazwisko operatora (Nazwa Klubu)
  • wykaz przeprowadzonych łączności
  • adres e-mail, na który należy przesłać Dyplom
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2018 na adres: sp5plw@wp.pl

100 Years of the Polish Maritime and River League (LMiR) Award

 1. Celebrating the centenary of the LMiR
 2. Honorary auspices: Mr. Andrzej Królikowski, President of LMiR
 3. Award Sponsor: School Amateur Radio Club SP5PLW at Brańszczyk
 4. Period of Award activities: from 20.05.2018 to 3.06.2018
 5. Award rules:
  • DX stations: QSO’s/HRD’s with HF100LMR and HF100JUNG
  • SP and EU stations: QSO’s/HRD’s with 3Z0I, HF100JUNG, HF100LMR, HF100M, HF100R, SP100L
 6. Any band and mode
 7. Electronic Award will be sent to your e-mail address specified in your application.
 8. Applications with:
  • Callsign to be printed on the Award
  • Operator’s name (or Club Name)
  • Log extract
  • E-mail address
 9. Application deadline: 30.06.2018. Send your Application to: sp5plw@wp.pl