Świąteczny poniedziałek tym razem nie był Lany tylko Radiowy. Zamiast siedzieć cały dzień przy stole i gapić się w telewizor, (telewizja ogłupia) aktywowaliśmy radiowo park SPFF-0347, czyli spędziliśmy miło dzień na łonie przyrody. Udało nam się przeprowadzić około 200 QSO SP1JON , SP1FM, SQ1GQG, SQ1GU.


Obszar Natura 2000 – Stramniczka: Średniej wielkości torfowisko wysokie, które wykształciło się na dziale wodnym Parsęty. Charakteryzuje się grubym pokładem torfów mszarnych. Torfowisko to zostało przed laty w znacznym stopniu wyeksploatowane. Obecnie występują zarastające mszarami potorfia i fitocenozy leśne, głównie bór bagienny i brzezina bagienna, a na obrzeżu płaty olsu porzeczkowego oraz olsu torfowcowego. W północnej części torfowiska czytelna jest wyraźnie wyniesiona kopuła torfowa. Na mszarach zarastających potorfia występuje liczna populacja wrzośca bagiennego (Erica tetralix).

VY 73 44!