Kolejna aktywacja tegoroczna z parku z programu Flora i Fauna, tym razem z ogródka działkowego mojej mamy który znajduje się nad rzeką Parsętą o obrębie obszaru natura 2000.

Obszar Natura 2000 – Dorzecze Parsęty obejmuje dorzecze rzeki Parsęty. Zajmuje dość znaczną powierzchnie 27 710,4 ha. Leży na wysokości od 0 do 206 m npm. Dolina Parsęty jest szczególnie cenną ostoją ze względu na występowanie tu zróżnicowanych typów siedlisk i znaczne bogactwo świata roślin i zwierząt.

VY 73 44