Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców odbędzie się dnia 19 marca 2017 r. w świetlicy internatu ZSM w Kołobrzegu przy ulicy Arciszewskiego 21.

Pierwszy termin godz.: 11:30, drugi termin godz.: 12:00

Porządek zebrania i wzór druku pełnopomocnictwa został wysłany via e-mail, w razie braku prosimy o kontakt. Porządek zebrania zostanie również udostępniony u Marka SP1TJ.