Flora Fauna

Aktywacja SPFF 0347  około 200 QSO SP1JON , SP1FM,

SQ1GQG, SQ1GU.

28 Marzec 2016r

SPFF347 1


 

Świąteczny poniedziałek tym razem nie był Lany tylko Radiowy. Zamiast siedzieć cały dzień przy stole i gapić się w telewizor, (telewizja ogłupia) aktywowaliśmy radiowo park SPFF0347, czyli spędziliśmy miło dzień na łonie przyrody. 

 

Obszar Natura 2000 - Stramniczka
Średniej wielkości torfowisko wysokie, które wykształciło się na dziale wodnym Parsęty. Charakteryzuje się grubym pokładem torfów mszarnych.  Torfowisko to zostało przed laty w znacznym stopniu wyeksploatowane. Obecnie występują zarastające mszarami potorfia i fitocenozy leśne, głównie bór bagienny i brzezina bagienna, a na obrzeżu płaty olsu porzeczkowego oraz olsu torfowcowego. W północnej części torfowiska czytelna jest wyraźnie wyniesiona kopuła torfowa. Na mszarach zarastających potorfia występuje liczna populacja wrzośca bagiennego (Erica  tetralix).

https://www.youtube.com/watch?v=QNEUUfLx0pY&feature=youtu.be

 

SPFF347 SP1FM

 

SPFF347 SP1JON

 

VY  73  44