• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Dnia 20 marca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców. Podsumowano pracę w roku 2015 i przedstawiono cele na rok bieżący. Zarząd BSK otrzymał absolutorium. Z racji tego, że kończyła się trzyletnia kadencja Zarządu dokonano wyboru decydentów w głosowaniu jawnym. Nowym, a nawet starym Prezesem BSK został Zbigniew Kaźmierczak SP1F, wiceprezesem Leszek Karkut SQ1NT, skarbnikiem Wojciech Żulewski SP1UJT, a członkami zarządu: Rafał Łodziato SQ1JGV i Łukasz Dorobisz SP9DTE. Jednocześnie wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Leszek Młynarczyk SP1BKS, Arkadiusz Makowski SQ1MNE i Krzysztof Kwiatkowski SQ1KW. Nieocenionym w działaniu i wysiłkach QSL i Awardmanagerem pozostał Jerzy Zawartko SP1JON.