Flora Fauna

Aktywacja SPFF 0201  około 210 QSO SP1C , SP1FM,

SP1FM Junior, SP1MWK, SQ1GU.

06 Marzec 2016r

 

 

 

 

Kolejna aktywacja tegoroczna z parku FloraFauna, tym razem z ogródka działkowego mojej mamy który znajduje się nad rzeką Parsętą o obrębie obszaru natura 2000.

SPFF201 0 

Obszar Natura 2000 -Dorzecze Parsęty 
Obszar obejmuje dorzecze rzeki Parsęty. Zajmuje dość znaczną powierzchnie 27 710,4 ha. Leży na wysokości od 0 do 206 m npm. Dolina Parsęty jest szczególnie cenną ostoją ze względu na występowanie tu zróżnicowanych typów siedlisk i znaczne bogactwo świata roślin i zwierząt.

 

SPFF201 1

 

SPFF201 2

SPFF201 6

Zaplecze kulinarne SP1C

SPFF201 4

Konsumpcja SP1MWK

VY  73  44