Flora Fauna

Aktywacja SPFF 0397  około 300 QSO   SP1JON , SP1FM,

SP1FM Junior, SP1MWK, SQ1GU.

28 Luty 2016r

 

 

 

 

Wraz z wiosną rozpoczeliśmy aktywację radiową z parków SPFF.
Wielu kolegów zbiera punkty do dyplomów FF , więc z przyjemnością rozdawaliśmy te punkty pracując z terenów parkowych.

SPFF397 2

 

 Kościół i dawny cmentarz ewangelicki w Karcinie - otoczony jest kręgiem drzew uznanych za pomniki przyrody. Rośnie tu 27 lip drobnolistnych o obwodzie od 220 do 330 cm i wysokości do 30 m, a także dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm i wysokości 40 m.

SPFF397 1

SPFF397 3

VY  73  44