• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

texteditW dniu 5 listopada Zarząd Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców BSK po głosowaniu zaakceptował treść porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców, a Bałtyckim Stowarzyszeniem Krótkofalowców BSK.
W imieniu BSK Porozumienie podpisał Jacek Nowakowski SP1NKF Prezes BSK, a w imieniu PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK.

 


Podobne porozumienia zawarło wcześniej siedem stowarzyszeń, w śród nich:
SPDX Klub, PK UKF, Klub Radiolokacji Sportowej KRS, Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów "Delta" z Dębicy, Stowarzyszenie Krótkofalowców Wzgórz Dalkowskich SP3KEY z Nowej Soli.