• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

1. Przedstawienie powodu zebrania, stwierdzenie ważności.
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór protokolanta i ustalenie sposobu głosowania uchwał.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie rezygnacji kol. Jakub Dobrowolski (SP1APK)
z funkcji Prezesa i członka Zarządu Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.
7. Wybór (uzupełnienie) członka Zarządu BSK (uchwała nr 1) i Zmiany w składzie Zarządu BSK.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zebrania BSK.