• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Chciałbym przypomnieć, że od poniedziałku 01 czerwca do piątku 05 czerwca 2015 roku odbywają się Dnii Aktywności SP1 – 2015. Nie są to typowe zawody, lecz forma aktywizacji wszystkich stacji amatorskich z naszego województwa. Przeprowadza się normalne łączności. Liczą się wszystkie łączności przeprowadzone w podanym terminie, nie tylko ze stacjami polskimi.

Za udział we współzawodnictwie (wymagane zgłoszenie udziału z załączonymi łącznościami – wyciąg z logu) przyznawane są dyplomy. Za zdobycie największej ilości punktów w poszczególnych kategoriach (tylko dla stacji pracujących z województwa zachodniopomorskiego) przyznawane są puchary:

A. – stacje indywidualne;
B. – stacje okolicznościowe i klubowe.
Stacje pracujące spoza naszego województwa i stacje zagraniczne mogą otrzymać dyplom po przeprowadzeniu łączności z co najmniej 10 stacjami z SP1.

Poniżej regulamin współzawodnictwa:

Regulamin "Dni Aktywności SP1 – 2015"
Współzawodnictwo stacji okręgu pierwszego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności (liczą się wszystkie łączności nie tylko z SP) przez stacje pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Organizatorzy: ZOT PZK i Wojskowy Klub Krótkofalowców SP1PBW.
Termin: 01.06.2015 godz. 00:00 GMT - 05.06.2015 godz. 23:59 GMT.
Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwolenia.
Kategorie:
A - stacje indywidualne pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego (z okręgu SP1);
B - stacje klubowe i okolicznościowe pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego
(z okręgu SP1).
Punktacja:
- każde QSO - 1 pkt.
Logi: komputerowe wydruki lub kopie dzienników z deklaracją o przeprowadzeniu łączności zgodnie z warunkami zezwolenia oraz własnoręcznym podpisem (dotyczy logów papierowych) należy przesyłać na adres:
Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK
skrytka pocztowa 599
70-952 SZCZECIN-2
z dopiskiem na kopercie "Dni aktywności SP1".
Elektroniczne wersje logów w formacie Cabrillo należy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 30 czerwca 2015r. (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłce logów papierowych).
Wszystkie stacje pracujące z okręgu SP1 (województwa zachodniopomorskiego) uczestniczące we współzawodnictwie (obowiązuje przysłanie wyciągu z logu) otrzymają dyplomy. Zwycięskie stacje w kategoriach A i B otrzymają dodatkowo puchary. Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji pracujących z terenu województwa zachodniopomorskiego (SP1). Pozostałe stacje (w tym stacje zagraniczne) otrzymają dyplomy pamiątkowe pod warunkiem przeprowadzenia łączności w dniach aktywności z minimum 10 stacjami pracującymi z terenu województwa zachodniopomorskiego (uwaga: 10 różnych stacji a nie 10 łączności). Takie same warunki dotyczą nasłuchowców – należy dokonać nasłuchów co najmniej 10 stacji pracujących z terenu województwa zachodniopomorskiego (nie jest prowadzone współzawodnictwo nasłuchowców). Obowiązuje wyciąg z logu przesłany na adres organizatorów. Ze względu na znikome zainteresowanie oddzielną klasyfikacją stacji UKF (144 MHz i wyżej) od 2015 roku organizatorzy wracają do formy współzawodnictwa z podziałem na kategorie A i B. Łączności na UKF są rozliczane na ogólnych zasadach i uwzględniane razem z pozostałymi łącznościami. Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia 2015r. Wyniki będą opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie współzawodnictwa http://www.sp1pbw.pl/ActivitySP1/index.html i ZOT PZK. Puchary i dyplomy zostaną rozesłane do uczestników poprzez Oddziały Terenowe PZK.
Krótkofalowcy nie będący członkami PZK oraz stacje zagraniczne proszeni są o przesłanie wraz z wyciągiem z logu znaczków pocztowych o nominale 6 zł lub 2 IRC w celu przesłania dyplomu na adres indywidualny. Istnieje możliwość przesłania dyplomów w wersji elektronicznej (JPG lub PDF – taki dyplom bezpłatny dla wszystkich).

Pozdrawiam Waldek SP1DPA