• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Trzęsienie ziemi w Nepalu - zostały uruchomione częstotliwości kryzysowe:
14.205, 14.210, 14.215


W związku z powyższą informacją prosimy nie zajmować podanych częstotliwości

Informujemy, że w dalszym ciągu częstotliwości 14.205, 14.210 oraz 14.215 MHz są wykorzystywane na potrzeby akcji ratunkowej związanej z trzęsieniem ziemi w Nepalu. Obecnie są one obsadzone przez stałe stacje koordynujące mające na celu zapewnienie wolnej częstotliwości (+/-) w celu umożliwienia przeprowadzania niezakłóconych łączności ratunkowych. W związku z powyższym kierujemy prośbę o niekorzystanie z w/w częstotliwości w celach innych niż przekazywanie informacji związanych z prowadzoną akcją ratunkową. Uwaga! Na innych częstotliwościach również mogą być prowadzone łączności w ramach akcji ratunkowej, dlatego przed wywołaniem danej stacji lub próbą zajęcia częstotliwości należy bezwzględnie upewnić się czy dana częstotliwość nie jest aktualnie wykorzystywana na potrzeby EmCom.