WALNE ZEBRANIE BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA KRÓTKOFALOWCÓW „2013”.

Zarząd BSK działając zgodnie ze statutem, uprzejmie informuje członków Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków (sprawozdawczo - wyborczego).

Termin to niedziela 14 kwietnia 2013r.
- godz. 10:00 pierwszy termin,
- godz. 11:00 drugi termin.
Miejsce: Internat ZSM ul. Arciszewskiego 21.

Uprzejmie zapraszamy Członków BSK do wzięcia w nim udziału. W wypadku niemożności udziału, prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa i upoważnienie do głosowania wybranemu członkowi BSK.
Lista powiadomienia o WZ wraz z porządkiem zebrania wyłożona będzie u kol. Marka - SP1TJ .

 

Za Zarząd BSK
Prezes – Zbigniew KAŹMIERCZAK
SP1F