Terminy egzaminów na świadectwo operatorskie

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 16 grudnia 2011r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane.

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2012 r.:

Dziennik Urzędowy
Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr 35
- 288 -
Poz. 136
Lp.
Dzień, miesiąc
Godzina
Miejsce egzaminu
1
2
3
4
1
28.01
g00
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
2
18.02
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17
3
18.02
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
4
25.02
9oo
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
5
17.03
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi ul. Nawrot 85
6
17.03
10oo
Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6
7
23.03
16°°
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
8
24.03
900
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
9
14.04
10oo
Klub Radiolączności SP8KPK przy Zespole Szkót Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17
10
20.04
16oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
11
21.04
900
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
12
21.04
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
13
21.04
10oo
Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta" w Dębicy m. Globikowa 81c
14
21.04
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ul. Zana 38C
15
21.04
1 -|00
Harcerski Klub Krótkofalowców SP1ZCV w Szczecinie ul. Ogińskiego 15
16
12.05
10oo
Dolnośląski Oddział Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wrocławiu ul. Pretficza 14/16
17
12.05
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach ul. Urzędnicza 13
18
18.05
1400
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17
19
19.05
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku ul. Warszawska 1a
20
25.05
1200
Radioklub SP1 KOR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21
21.
2.06
900
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
22
15.06
1500
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze ul. J. Dąbrowskiego 41B
23
16.06
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
24
16.06
1000
Pomorski Oddział Terenowy PZK „Dom Harcerza" w Rumi ul. Włókiennicza 14A
25
.14.07
gOO
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
26
28.07
10oo
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców Gliczarów Górny 111
27
18.08
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
28
8.09
10oo
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach k. Kalisza m. Chełmce 3
29
8.09
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze ul. J. Dąbrowskiego 41 B
30
8.09
10°°
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi ul. Nawrot 85
31
12.09
1600
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu ul. Traugutta 1/7
32
14.09
1200
Radioklub SP1 KOR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21
33
15.09
10oo
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
34
21.09
16oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
35
22.09
10oo
Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6
36
6.10
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku ul. Warszawska 1a
37
6.10
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17
38
20.10
gOO
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
39
20.10
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
40
16.11
16oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
41
17.11
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ul. Zana 38 C
42
24.11
10oo
Łódzki Oddział Terenowy PZK (Dom Kultury „Zarzewie") w Łodzi ul. Wandurskiego 4
43
8.12
gOO
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
44
8.12
10oo
Komenda Hufca ZHP we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5a
45
15.12
10oo
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75

2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w formie testu pisemnego, w języku polskim.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska

Lp.

Dzień, miesiąc

Godzina

Miejsce egzaminu

1

28.01

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

2

18.02

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17

3

18.02

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75

4

25.02

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

5

17.03

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi ul. Nawrot 85

6

17.03

10:oo

Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6

7

23.03

16:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54

8

24.03

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

9

14.04

10:oo

Klub Radiołączności SP8KPK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17

10

20.04

16:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54

11

21.04

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

12

21.04

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75

13

21.04

10:oo

Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta" w Dębicy m. Globikowa 81c

14

21.04

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ul. Zana 38C

15

21.04

11:oo

Harcerski Klub Krótkofalowców SP1ZCV w Szczecinie ul. Ogińskiego 15

16

12.05

10:oo

Dolnośląski Oddział Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wrocławiu ul. Pretficza 14/16

17

12.05

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach ul. Urzędnicza 13

18

18.05

14:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17

19

19.05

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku ul. Warszawska 1a

20

25.05

12:oo

Radioklub SP1 KQR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21

21.

2.06

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

22

15.06

15:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze ul. J. Dąbrowskiego 41B

23

16.06

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75

24

16.06

10:oo

Pomorski Oddział Terenowy PZK „Dom Harcerza" w Rumi ul. Włókiennicza 14A

25

.14.07

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

26

28.07

10:oo

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców Gliczarów Górny 111

27

18.08

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75

28

8.09

10:oo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach k. Kalisza m. Chełmce 3

29

8.09

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze ul. J. Dąbrowskiego 41 B

30

8.09

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi ul. Nawrot 85

31

12.09

16:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu ul. Traugutta 1/7

32

14.09

12:oo

Radioklub SP1 KQR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21

33

15.09

10:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

34

21.09

16:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54

35

22.09

10:oo

Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6

36

6.10

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku ul. Warszawska 1a

37

6.10

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17

38

20.10

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

39

20.10

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75

40

16.11

16:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54

41

17.11

16:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ul. Zana 38 C

42

24.11

10:oo

Łódzki Oddział Terenowy PZK (Dom Kultury „Zarzewie") w Łodzi ul. Wandurskiego 4

43

8.12

9:oo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20

44

8.12

10:oo

Komenda Hufca ZHP we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5a

45

15.12

10:oo

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 7

2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w formie testu pisemnego, w języku polskim.
                                                   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Anna Streżyńska


dodatkowe materiały można pobrać z tego miejsca:

http://www.uke.gov.pl/_gAllery/16/14/16140/SRA_pytania_egzaminacyjne_na_swiadectwo_klasy_A_i_C.pdf
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/16/14/16146/SRM_pytania_GOC_ROC_CSO_jezyk_angielski.pdf


Zapraszamy na kurs organizowany przez BSK

.