PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Siedzibą klubu jest Zespół Szkół Morskich – poprzednia nazwa Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu. Radioklub SP1KQR istnieje już prawie 35 lat. Klub powstał przed rokiem 1978, zdaniem kolegów którzy w tym czasie byli jego członkami -mógł to być rok 1977 lub nawet 1976. W tej sprawie brak dokumentów i jedynie koledzy Edek Sobol, Witek Jarecki i Julian Filipowicz LA7NFA ex SP1BZS – mogli by dodać więcej faktów, co pomogło by bardziej precyzyjnie go odtworzyć.

 

W latach 70-tych w szkole kształceni byli radiooficerowie na potrzeby floty dalekomorskiej rybackiej i handlowej i właśnie na bazie tej klasy został utworzony SP1KQR. Prawdopodobnie założycielami klubu byli koledzy z wcześniejszych roczników Policealnego Studium Radiokomunikacji morskiej. Ogromna energia, jaką posiadał Ryszard Chomej – SP1DPM oraz praca dydaktyczna z młodzieżą spowodowały, że radioklub szybko zaczął się liczyć w krajowej czołówce. Dowodem tego są liczne trofea w postaci dyplomów i pucharów. Radioklub aktywnie uczestniczył w programach klubów łączności LOK, efektem tego były czołowe miejsca we współzawodnictwie tych klubów.

 

Edek Sobol wraz z Tadeuszem SP3IPB w roku 1978 przyjechali do szkoły już z licencjami -zresztą Tadeusz był juz wtedy jednym z najlepszych telegrafistów w SP! W klubie był na wyposażeniu Rx KWM oraz zbudowany przez Edka nadajnik lampowy cw z lampami GU50 w PA oraz antena LW 41m. Pod wodza Tadeusza rozwiesiliśmy słynna antenę odbiorcza - kilkaset metrów PKL-ki z budynku internatu w kierunku na zachód (HI). Antena była zwieszona na drzewach, dzięki jej parametrom pojawiły się wspaniałe sukcesy na niższych pasmach 7 i 3,5 MHz. Tadeusz był w tym okresie czasu kierownikiem radiostacji i pod jego to wodzą klub prężnie się rozwijał. Powstało jeszcze kilka anten typu vertical na wyższe pasma. Wszystkie stanęly na dachu internatu.

 

Prawdopodobnie wiosną 1979 szkoła zafundowała klubowi transceiver JOWISZ SP102. Pojawienie się tego radia dało impuls do jeszcze dynamiczniejszej pracy klubowej. W latach 1979-80 sekretarzem zarządu klubu był kolega Jacek -SP9IKF który wraz z Tadeuszem SP3IPB prowadził pierwszy kurs krótkofalarski. Zaowocowało to wieloma licencjami - między innymi opiekun klubu Ryszard Chomej otrzymał znak SP1DPM, Julian LA7NFA znak SP1BZS, Marek Bała SP1LJP, byli jeszcze inni koledzy - SP1LJM – Krzysiek Wałaszewski, członkiem klubu był też inny wykładowca naszego studium Władysław Łogonowicz – SP1…. Prezesem klubu był w tym czasie wicedyrektor szkoły. W tych latach przewinęli się też przez klub tacy koledzy jak,- Marek Gruchot z Karlina - zwany „enigmą” z powodu ciężkiej ręki do telegrafii - kolega z rocznika Krzysztofa SP1JXT. Mirek SP1HXT – teraz SP1NY, trafił do Studium i do klubu w roku 1979 tak jak i Józef Macko – SP1LJQ.

 

Wiosną roku 1979 szkoła była organizatorem mistrzostw Polski w wieloboju łączności, wtedy też Tadeusz SP3IPB został mistrzem Polski w swojej kategorii i w tym samym roku jako reprezentant Polski pojechał do Moskwy na mistrzostwa wieloboju łączności. Członkami klubu w tym czasie było jeszcze wielu innych kolegów – jak chociażby Romek DOROBISZ - SP1DMD (wtedy jeszcze nasłuchowiec) – czy inni których w tej chwili nie można wymienićz powodu braku informacji na ten temat. W latach 1978-1993 klub był prężną organizacją, stając się szkołą dla wielu krótkofalowców. Niestety nie da się tych lat dokładnie odtworzyć, gdyż jedynymi dokumentami z tamtych czasów są tylko dzienniki stacyjne. Ale najlepszymi i najbardziej obiektywnymi świadkami tego okresu są wychowankowie, Mirek-SP1NY, Tadek-SP3IPB/1, Julek-LA7NFA, Józek-SP1LJO, Krzysiek-SP1JX, Sławek SP1DOZ, Janusz SP1LJN i wielu innych kolegów, którzy dzisiaj rozproszeni są po całym świecie.

 

Dane te będziemy uzupełniać sukcesywnie w miarę ich uzyskiwania tak aby nikt nie poczuł się dotknięty pominięciem albo nie posadził nas o zakłamywanie historii klubu

Ten fragment historii RADIOKLUBU „FALA” – SP1KQR został odtworzony na podstawie informacji nadesłanej przez kolegę Jacek SOSNA – SP9IKF absolwenta naszej szkoły z roku 1980 - a dzisiaj mieszkańca Rybnika. Jacku dziękujemy bardzo

 

Radioklub SP1KQR nie był jedynym w Kołobrzegu, w roku 1980 powstał w Kołobrzegu przy Klubie Garnizonowym – Klub Krótkofalowców SP1KYB. Współpraca pomiędzy tymi klubami układała się bardzo dobrze (wspólne imprezy, wspólne szkolenia a nawet wspólni operatorzy stacji klubowych) – to wszystko powodowało, że „krótkofalowanie" w naszym mieście stało się przyjemnością. Współpraca ta powodowała, że zaczęły szybko rosnąć szeregi członków w obu klubach. Niestety to co piękne zwykle nie trwa długo. W 1993r. po długiej i ciężkiej chorobie umiera Ryszard – SP1DPM. Jest to ciężki cios dla klubu – dyrekcja szkoły chcąc zapobiec przerwaniu działalności radioklubu zatrudniła w charakterze instruktora inną osobę. Jak się później okazało był to fatalny w skutkach błąd - ignorancja i brak doświadczenia spowodowały, że radioklub przeżywał głęboki kryzys w swej działalności. Zaprzestano szkolenia młodzieży krótkofalarskiej, została przerwana współpraca z klubem – SP1KYB, to wszystko doprowadziło do tego, że szeregi członków klubu szybko stopniały do zaledwie paru osób. Konsekwencją tego stanu rzeczy był fakt kradzieży TS-a 990 – urządzenia klubowego i dewastacji pozostałego sprzętu. Stan ten trwał aż do września 1998r. wtedy to został „zmieniony" kierownik radioklubu. Nowy instruktor zatrudniony na etacie nauczyciela zaczął odrabiać zaległości organizacyjne i dydaktyczne, doprowadzając radioklub (SP1KQR), iż stał się ponownie prężną organizacją nawiązującą w swej działalności do dobrych tradycji.

 

Na początku nowego było ich troje (SP1EUS - Zbyszek, SP1JON - Jurek, SP1ABZ - Józek) - a dzisiaj!?

 

Członkami klubu jest 11 licencjonowanych nadawców w tym trzech członków DX-klubu. Jak stara tradycja dobrego klubu nakazuje pracujemy codziennie ,- no powiedzmy prawie codziennie na wszystkich pasmach wszystkimi rodzajami emisji. Dysponujemy skromnym sprzętem - jedną radiostacją i trzema komputerami z Internetem. Bardzo często pracujemy z latarni morskich Pomorza Zachodniego. Ostatnie Święto Morza 2002 roku uczciliśmy pracą z dwóch latarni tj. z latarni Gąski nadawali z niej SP1JON i SP1ABZ. Z latami Kołobrzeg pracowali SP1EUS i SP1DMD. Nasza młodzież - operatorzy i operatorki biorą czynny udział w zawodach pracując na stacji klubowej oraz pod swoimi indywidualnymi znakami. W 2000r. radiostacja klubowa z okazji 1000-letniej rocznicy nadania biskupstwa miastu Kołobrzeg używała znaku okolicznościowego SN0KG. Na naszym koncie jest około 200 krajów (CFM), około 40 tys. QSO i ponad 200 dyplomów.

 

Jest to dorobek 30-tu lat pracy wielu operatorów wychowanków naszego klubu. Nasz skromny klubik zdobi mnóstwo dyplomów, większość z nich to oczywiście dyplomy krajowe, są też zagraniczne, wszyscy braliśmy udział w ich zdobywaniu, jak zwykle bardzo dokładnie poukładał i wysyłał je do weryfikacji nasz niezwykle skrupulatny QSL i award manager Jurek Zawartko - SP1JON ,-doskonały operator i wspaniały kolega którego osiągnięcia w sportach krótkofalarskich są wzorem do naśladowania.Prowadzimy kursy krótkofalarskie, kończące się egzaminami na świadectwa operatorskie. W dniu 18 maja 2002 roku, po trzymiesięcznym kursie zorganizowaliśmy u nas w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu egzaminy na świadectwo operatorskie – zgłosiło się 25-u chętnych, aczkolwiek nie wszyscy mogli zdawać na wymarzona jedynkę (świadectwo operatora klasy A ) to wszyscy egzamin zdali – nasze grono zostało zasilone nowymi kolegami i koleżankami krótkofalowcami.

 

Szczególną satysfakcją napawa fakt, iż wśród tej grupy jest ośmiu CB-radiowców, których sceptyczne nastawienie do nauki telegrafii jakie było na początku kursu zmieniło się w sposób radykalny dzięki ciekawemu sposobowi nauki którą prowadzi SP1EUS Zbyszek Kaźmierczak, kierujący od 1998 r. naszym klubem. Koledzy ci są w tej chwili najlepiej wyszkolona grupą. Ich praktyka na kanałach CB w połączeniu z wiedzą jaką nabyli na kursie spowodowała, że wszyscy z nich czynnie dzisiaj pracują na pasmach amatorskich. Okazało się, że ta grupa pasjonatów łączności radiowych stanowi naturalne zaplecze krótkofalarstwa, potrzeba tylko umiejętnego zachęcania ich do poznawania nowych możliwości jakie daje „bycie krótkofalowcem”. Planujemy organizować takie kursy rokrocznie w maju. W naszym „krótkofalowaniu” staramy się zachować marynistyczny charakter radioklubu nad czym czuwa SP1ABZ – Józef Radyszewski emerytowany kapitan, stary wilk morski 8 w skali B – zawsze uśmiechnięty i skory nieść pomoc wszystkim. Wspólnie młodzi i starzy, licencjonowani i czekający na licencje stanowimy zgrany i wzajemnie uzupełniający się zespół ludzi kochających krótkofalarstwo i specyficzną atmosferę na pasmach.Lista członków klubu ulega ciągłej zmianie – każdego roku przybywa kilku nowych członków a i kilku kończąc szkolę ubywa z naszych szeregów. Mimo tego w ciągu trzech ostatnich lat staliśmy się klubem liczącym 24 nadawców, – którego siłą napędową jest zgoda, pomoc i życzliwość wszystkich do wszystkich.

 

Nasza praca została dostrzeżona przez OT PZK w Szczecinie oraz Zarząd Główny PZK. Co zaowocowało przyznaniem Radioklubowi SP1KQR Odznaki Honorowej PZK. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i stanowi to ogromny bodziec do dalszej intensywnej działalności mającej na celu popularyzacje naszego pięknego hobby wśród młodzieży ale nie tylko. Mimo, że nasz radioklub ma charakter szkolny to staramy się prowadzić działalność otwartą, ogólnie dostępną dla wszystkich.W/w odznaką wyróżnieni zostali także członkowie naszego klubu – Zbyszek – SP1EUS i Marek – SP1BXS. Obydwaj odznaczeni koledzy tworzyli podwaliny krótkofalarstwa w Kołobrzegu. Serdecznie im gratulujemy. Z powodu ich skromności dziękować nie wypada, pozostaje nam jedynie życzyć dalszej owocnej pracy z młodzieżą ucząc ją „krótkofalowania”

 

DNI MORZA

Co roku klub bierze udział w zawodach organizowanych z okazji „Dni Morza”. W 2002 roku Zachodnio-pomorski OT PZK zainspirował, aby osadzić w czasie tych zawodów latarnie morskie zachodniego wybrzeża. Radioklub nasz pod znakiem okolicznościowym SN0LH z latarnii morskiej w Kołobrzegu, a Jurek SP1JON jako SN0LGT z latarni w Gąskach. Po zawodach pod znakami indywidualnymi pracowali nie tylko operatorzy klubowi. Z latarni kołobrzeskiej SP1EUS, SP1DMD, z Gąsek zaś pracowali SP1ABZ, SP1DOT, SP1EGN, SP1JXJ, SP2ILQ, SP2OFF. Zabawa była przednia szkoda, że pogoda nie dopisała.