Filtr
  • WALNE ZEBRANIE BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA KRÓTKOFALOWCÓW „2012”.

    Zarząd BSK działając zgodnie ze statutem, uprzejmie informuje Członków Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia  (sprawozdawczego).
    Termin to niedziela 26 lutego 2012r. - godz. 10:00 pierwszy termin, - godz. 11:00 drugi termin. Miejsce odbycia to Internat ZSM ul. Arciszewskiego 21.

    Uprzejmie zapraszamy Członków BSK do wzięcia w nim udziału. W wypadku niemożności udziału, prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa i upoważnienie do głosowania wybranemu członkowi BSK. Lista powiadomienia o WZ wraz z porządkiem zebrania wyłożona jest u kol. Marka - SP1TJ .